Možnosti volání: (doplnil P.Staněk PLA)

 1. z intranetu celé GISyPo M 1:5000 dle souřadnic:
  http://gis.pla.cz/gisypo/main.aspx?scale=5000&Y=-628900&X=-1094600

 2. z intranetu pouze mapa:
  http://gis.pla.cz/gisypo/frmMapa.aspx?scale=5000&Y=-628900&X=-1094600

 3. z intranetu pouze mapa bez legendy, červený kroužek 100m:
  http://gis.pla.cz/gisypo/frmMapa.aspx?scale=5000&Y=-628900&X=-1094600&legend=0

 4. z intranetu celá aplikace s defultní legendou dle JEV_ID objektu na toku vč. kroužku ve středu výřezu o poloměru 30m (default, pokud existuje JEV_ID):
  http://gis.pla.cz/gisypo/main.aspx?JEV_ID=400038886

 5. maximalisticky lze zadat toto vše:
  http://gis.pla.cz/gisypo/main.aspx?ConfigMWF=pola8net.mwf&scale=5000&Y=-628900&X=-1094600&legend=200&toolbar=off&Radius=70

 6. Specielní varianta je volání GIS serveru s legendou (MWF) umístěnou na jiném serveru, použito pro PlanOP:
  http://gis.pla.cz/gisypo/frmMapa.aspx?jev_id=400235796&ConfigMwfFullPath=https://secure.pla.cz/plasec/projects/dhi/planop/gisyponet/Temp/pola8net.mwf

 7. z internetu:
  http://igis.pla.cz/gisypo/main.aspx?scale=50000&Y=-628900&X=-1094600&legend=200&toolbar=off

Vysvětlivky:

scale...měřítko 1:n

Y,X...souřadnice v S-JTSK se záporným znaménkem

ConfigMWF...jméno souboru legendy MWF (na serveru je více souborů s různými legendami - seznam sdělí správce GIS)

legend...šířka legendy v pixelech, =0...bez legendy

toolbar...volba zobrazení ovladacích ikon ActiveX (defaultně off)

Radius...poloměr červeného kroužku ve středu zobrazeného výřezu v metrech, =0 bez kroužku