GISyPoNET

  • prohlížet grafické vrstvy toků, podkladových map a dalších zdrojů
  • provádět grafické výběry jevů na tocích
  • dotazovat se na atributy grafických dat
  • měnit polohu jevů na toku (po přihlášení oprávněného uživatele)
  • upravovat grafický průběh osy toku (po přihlášení oprávněného uživatele)
  • uložit uživatelské nastavení aplikace

Možnosti volání aplikace

Uživatelský manuál