Přiblížit Oddálit Jdi na ... Zoom na definované souřadnice ve WGS84
Posuv Přiblížit vybrané objekty
Zobrazit vše Předchozí pohled
Pohled do měřítka Měřit vzdálenost Překreslit
Výběr Zrušit výběr Výběr - kruh Výběr - polygon
Info o objektu Převod do WGS84 Výpis souřadnic JTSK
hlLogin
Vyznačit čarou Vyznačit kružnicí Přidat k vyznačení text Odstranit vyznačení
Rozbalit legendu Sbalit legendu Načíst/uložit nastavení legendy
Nastavení tisku mapy Tisk mapy
Kopie mapového výřezu Nápověda Seznam vrstev datového skladu
XY do Externí aplikace001